چهارشنبه 27 تیر 1403
آرشیو عراق

حیدر البیاتی مداح مشهور عراقی که در میان ایرانی‌ها با نوحه مشهور «سفرة الى الله» از اربعین سال قبل شناخته شد، در آستانه اربعین امسال نوحه «أهلاً بکل اللغات» را خواند.


میراحمدی خبر داد

رئیس ستاد مرکزی اربعین از عدم موافقت کشور عراق با کاپوتاژ خودرو به دلیل زیر ساخت های جاده ای کشورشان خبر داد.


عملیات اربعین ۱۴۰۲ از امروز همزمان با اول ماه صفر آغاز شد و برنامه‌ریزی‌ها برای حضور میلیون‌ها زائر ایرانی در پیاده‌روی اربعین تا بیستم شهریور ادامه دارد.