شنبه 26 خرداد 1403

وزیر کشور عراق جزئیاتی درباره زیارت اربعین و اقدام زودهنگام برای تامین امنیت آن ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری الفرات نيوز، عبدالامیر الشمری در سخنانى اظهار داشت: 2 کمیته شامل کمیته عالی امنیتی و کمیته خدماتی تشکیل شده و نشستها برای بررسی تجربیات زیارت های سالهای گذشته آغاز شده است و عراق دید واضحی در این خصوص دارد.


وزیر کشور عراق جزئیاتی درباره زیارت اربعین و اقدام زودهنگام برای تامین امنیت آن ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری الفرات نيوز، عبدالامیر الشمری در سخنانى اظهار داشت: 2 کمیته شامل کمیته عالی امنیتی و کمیته خدماتی تشکیل شده و نشستها برای بررسی تجربیات زیارت های سالهای گذشته آغاز شده است و عراق دید واضحی در این خصوص دارد.
وى افزود که اقدامات برای اربعین از هفته گذشته به طور زودهنگام آغاز شده و هفته گذشته به جمهوری اسلامی ایران سفر و نشستهایی را با طرف ایرانی برگزار کرده است.
وزیر کشور عراق درباره ورود خودروهای ایرانی توضیح داد که خودروهای حمل و نقل عمومی ایران می توانند در روزهای آخر در زیارت اربعین برای بازگشت زائران به گذرگاه های مرزی استفاده شوند.
وی تاکید کرد که همه مسائل و محورهای زیارت با ایران توافق شده است به جز مساله زائران پاکستانی که ضوابط مشخصی برای آنها در نظر گرفته می شود، چرا که بسیاری از آنها در تخلف قانون اقامت، از عراق خارج نشدند.
الشمری گفت که نخست وزیر عراق از این زیارت حمایت می کند و مبلغ مالی برای پوشش هزینه های آن اختصاص داده و همچنین دستور داده است همه تلاش های خدماتی، امنیتی و نظامی برای تامین امنیت زیارت صورت گیرد.