چهارشنبه 27 تیر 1403

انتصاب رئیس جدید کمیته اطلاع رسانی و مستندسازی ستادمرکزی اربعین.

با صدور حکمی از سوی وزیر محترم کشور ؛ جناب آقای علی بخشی زاده به ریاست کمیته اطلاع رسانی و مستندسازی ستادمرکزی اربعین منصوب شدند.


 
با صدور حکمی از سوی وزیر محترم کشور
 جناب آقای علی بخشی زاده (معاون محترم صدا سازمان صدا و سیما) به ریاست کمیته اطلاع رسانی و مستندسازی ستاد مرکزی اربعین؛منصوب شدند.