چهارشنبه 27 تیر 1403

09 شهریور 1402 - 19:28

از سوی مسئولان کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین صورت گرفت

تقدیر از ابو مهند تولیت مقبره صافی صفا

تقدیر از ابو مهند تولیت مقبره صافی صفا به خاطر اسکان زائران و مبلغان و همکاری در برگزاری همایش ها از سوی مسئولان کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین


به گزارش خبرگزاری الاربعین در مراسمی از سوی مسئولان کمیته فرهنگی وآموزشی اربعین از ابو مهند تولیت مقبره صافی صفا به خاطر اسکان زائران و مبلغان و همچنین همکاری در برگزاری همایش ها تقدیر صورت گرفت.