دوشنبه 3 اردیبهشت 1403

28 بهمن 1402 - 13:19

کتاب ((انتخابات، به وقت ایران)) از سوی معاونت آموزش نهاد رهبری در دانشگاه منتشر شد.

این کتاب برای استفاده اساتید دانشگاه ها در دو فصل با رویکرد پاسخگویی به پرسش ها و شبهات مطرح در حوزه انتخابات تالیف و منتشر شده است.


کتاب ((انتخابات، به وقت ایران)) از سوی معاونت آموزش نهاد رهبری در دانشگاه منتشر شد.

 

این کتاب برای استفاده اساتید دانشگاه ها در دو فصل با رویکرد پاسخگویی به پرسش ها و شبهات مطرح در حوزه انتخابات تالیف و منتشر شده است حاوی آثاری از اساتیدی همانند: 1_عبدالحسین خسروپناه 2_نجف لک زایی 3_احمدحسین شریفی 4_حمیداحمدی 5_داود فیض افرا 6_سید علی اصغرمیرخلیلی 7-مرتضی یوسفی راد 8_علیرضا نائیج 9_امیرحسین مرادپور 10_محسن جبارنژاد
می باشد که از سوی دفتر نشر بهار دلها به چاپ رسید.