چهارشنبه 27 تیر 1403

23 خرداد 1403 - 14:52

وبینار بین المللی با عنوان:حج و فرصت تفکر جهانی

مقام معظم رهبری(دام ظله العالی):حج امسال ما حج برائت است.


وبینار بین المللی با عنوان:حج و فرصت تفکر جهانی

با حضور شخصیت های علمی کشور های مختلف:

  1. آقای سید زکی حسینی از استرالیا
  2. آقای عنایت الله ذره از استرالیا
  3. خانم نازیه علی صالح از لبنان
  4. آقای سید علی جعفر از انگلستان
  • زمان:شنبه 26 خرداد ماه 1403 ساعت22:30 و 8 شب به وقت انگلستان
  • برگزار کننده:موسسه اهل البیت انگلیس و پرتغال