یکشنبه 19 آذر 1402

07 شهریور 1400

سلسله برنامه های هفتگی طریق زینب (س) برگزار می گردد.

معاونت بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین سلسله نشستهای هفتگی برگزار می کند


معاونت بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین سلسله نشستهای هفتگی با عنوان طریق زینب (س) برگزار می کند. این برنامه پس از ماه مبارک رمضان به صورت هفتگی در روزهای یکشنبه در بستر هیات آنلاین برگزار می شود. محتوای اصلی برنامه بیان نکات حفظ قرآن توسط نخبه نوجوان قرآنی حنانه خلفی، سخنرانی ویژه براساس مناسبت هفته و همچنین مصاحبه با یک بانویی از حانواده  شهیداء (همسر، خواهر یا مادر) می باشد.

آدرس پخش برنامه در بستر هیات آنلاین:     https://heyatonline.ir/heyat/3055