دوشنبه 14 اسفند 1402

30 مرداد 1400

عاشورا پژوهی و تطبیق آن با مصادیق زمان حال

معاونت بانوان کمیته فرهنگی اربعین برگزار می کند


معاونت بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین با همکاری کارگروه های استانی، حوزه های علمیه، هیات آنلاین و.. سلسله نشستهایی با عنوان عاشورا پژوهی و تطبیق آن با مصادیق زمان حال برگزار می کند. این برنامه به مدت یک هفته در هر روز یک محور حول موضوع نشست توسط اساتید برجسته حوزه و دانشگاه از تاریخ 7 الی 13 محرم الحرام مصادف با 25 الی 31 مرداد ماه در بستر هیات آنلاین و اسکای روم در حال برگزاری است. محتوای  این برنامه شامل سیرتاریخی، سخنرانی حول محور روز و مصاحبه با یک خانواده شهید می باشد. آدرس پخش برنامه بستر رایگان هیئت آنلاین به آدرس
https://heyatonline.ir/heyat/3055