شنبه 1 مهر 1402

20 اردیبهشت 1400

برای کودکانی که زود بزرگ شدند!

همیشه فکر میکردم خون ترش مزه است. وقتی عمو عاصم جانم برایم از لبنان انار می‌آورد دانه‌های ترش آن را زیر دندان‌هایم فشار میدادم و بعد با حس ترشی خوشایندی لب و لوچه‌ام را جمع میکردم.


به گزارش  خبرگزاری «الاربعین»،  پس از روز جهانی قدس حجت‌الاسلام محمدجواد قاسمی با انتشار تصویری از کودکی فلسطینی در صفحه مجازی‌اش(mj_ghasemi313) نوشته است:

با کمی تاخیر...
برای کودکانی که زود بزرگ شدند!

همیشه فکر میکردم خون ترش مزه است. وقتی عمو عاصم جانم برایم از لبنان انار می‌آورد دانه‌های ترش آن را زیر دندان‌هایم فشار میدادم و بعد با حس ترشی خوشایندی لب و لوچه‌ام را جمع میکردم.

راستش را بخواهید بیشتر از اینکه مزه ی ترش انار لب و لوچه‌ام را جمع کند، شیرینی قربان صدقه های بابا بود که بعد از دانه‌های انار ترش بر دلم می‌نشست.

قربان صدقه‌هایی که کم میشد تجربه‌اش بکنم.

آن اول ها فکر میکردم شاید به خاطر اینکه زیاد از او میخواهم بغلم کند خانه نمی آید اما بعدتر ها مادر گفت پدر رفته تا خانه‌ی مان را پس بگیرد.

مادر میگفت: صبر کن وقتی خانه را پس گرفتیم آنجا هر روز که نه... هر ساعت هم نه...پدر هر دقیقه بغلت میکند.

آقای عکاس میخواستم بگویم که حالا فهمیدم که خون ترش مزه نیست، مزه‌اش خیلی با انار فرق دارد. مزه‌ی درد دارد، مزه‌ی وقت‌هایی که بابا رفته بود تا خانه‌مان را پس بگیرد... مزه ی گریه‌های شبانه مادر را دارد وقتی که آن روز خبر دادند بابا دیگر برنمیگردد...