چهارشنبه 5 مهر 1402

05 آبان 1397

امام حسین (ع) تجسم خالص و ناب سنت پیامبر(ص) است

آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: امام حسین (ع) تجسم خالص و ناب سنت پیامبر(ص) است.


آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه این هفته گفت: امام حسین (ع) تجسم خالص و ناب سنت پیامبر(ص) است.

عاملی گفت: شعارهای امام حسین (ع) شعارهای جهانی است و فقط مختص شیعه نیست و این خود عامل متقنی است که سبب انسجام و وحدت جهان اسلام شده است و علاوه بر مسلمانان، باطن هر آزاد مردی در مقابل این شعارها به خضوع و خشوع می افتد و همین امر باعث شده است که هر سال بر تعداد زائرین اربعین حسینی از عقاید و نحله های مختلف افزوده می شود.

امام جمعه اردبیل در ادامه با اشاره به اینکه سنت پیامبر عظیم الشان اسلام برخاستن بر علیه استکبار و حکومت های ظالم و یاغی است افزود: امروزه ظلم و بیداد سرتا سر جهان را فراگرفته است و بشریت تشنه اعتراض و پاسخ گویی به این همه ظلم و بیداد است و امتیاز فوق العاده اجتماع عظیم اربعین حسینی این است که این حماسه عظیم به یک اعتراض جهانی بر علیه استکبار تبدیل شده است.

وی در ادامه یکی از مصداقهای فراگرفتن ظلم و بیداد در جهان را، مخالفت جهان استکبار با بازتاب صحیح این حماسه بی نظیر بشری عنوان کرده و افزود:امروزه علت اینکه غربیان مخالف بازتاب واقعی این مانور وحدت مسلمین هستند این است که آنها مخالف همه گانی شدن و جهانی شدن این فریاد عظیم مسلمانان بر علیه استبداد و استکبار هستند که البته در اشتباه هستند و این حرکت و این حماسه جهانی شروع شده و بالیده شده است و قطعا زمینه ظهور امام زمان (عج) به عنوان یگانه منجی عالم بشریت را فراهم خواهد ساخت.