logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/04/06 - 01:25 ب.ظ
  • چاپ
جلسه شورای راهبری معاونت بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین

جلسه شورای راهبری معاونت بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین

جلسه شورای راهبری معاونت بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین با حضور اکثریت اعضا برگزار شد


دانلود پیوست

جلسه شورای راهبری معاونت بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین با حضور اکثریت اعضاء دربعثه مقام معظم رهبری تشکیل شد.  دراین جلسه ابتدا گزارشی از اقدامات پس از موسم، فعالیتهای غرفه پیامهای جهانی اربعین در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم و نشست علمی تخصصی معاونت بانوان در این غرفه ارائه شد. همچنین سیاستها و برنامه های سال ۹۸  شورای راهبری اعلام وباتوجه به تاکید ریاست محترم ستاد مرکزی اربعین مبنی بر ضرورت هماهنگی کلیه فعالیتهای مربوطه دستگاهها و سازمانها و نهادها و فعالیتهای دیگر با ستاد اربعین ، نحوه مشارکت دستگاهها ونهادها واشخاص حقیقی وحقوقی در جهت اجرای بهینه برنامه ها درمرکزو استان های کشور مورد بررسی قرار گرفت.،همچنین پیشنهادات اعضاء شورا در این زمینه از جمله پیگیری مسایل اموزشی، بهداشتی و درمانی، وپشتیبانی مطرح شد.  اعضای شورای راهبری معاونت بانوان در جلسه گزارشی از اقدامات انجام شده خود را ارائه نمودند. در این جلسه مسئول محترم کارگروه بانوان استان تهران گزارشی از اقدامات پژوهشی و مساله محور خود را مطرح وحاضران بر ضرورت همکاری و همگرایی با این بخش و پیش گیری از اقدامات موازی تاکید  داشتند و در جلسه شورای راهبری معاونت بانوان مقرر شد کارگروه های  هنری  با حضور هنرمندان علاقمندبه همکاری و کارگروه شاهد با محوریت بحث ایثار و شهادت و... تشکیل شود و نیز امورفعالیت تشکل های مردم نهادو فعالان اربعین همچنان با مسئولیت بسیج طلاب فعالیت خودرا ادامه دهد.