چهارشنبه 27 تیر 1403

موشن گرافیک | توصیه های پیاده روی اربعین ؛ قسمت 9

داشتن کارت گردن آویز که اطلاعات مهم مثل شماره ملی، شماره تماس و آدرستون فراموش نشه...!

کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی                                                                  

دانلود