شنبه 26 خرداد 1403

موشن گرافیک | توصیه های پیاده روی اربعین ؛ قسمت 8

یادتون باشه!
سوییچ موتور و ماشین و کارت های شناسایی و بانکی غیر ضروری هم با خودتون الکی حمل نکنید...

کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد اربعین حسینی                                                                  

دانلود