شنبه 1 مهر 1402

08 مهر 1397

سومین جلسه کارگروه بانوان کمیته فرهنگی آموزشی استان اردبیل برگزار شد.

سومین جلسه کارگروه بانوان کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد اربعین استان اردبیل با شرکت همه اعضای محترم کارگروه بانوان اربعین استان روز یکشنبه مورخ 8 مهرماه 97 در محل دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان اردبیل برگزار شد.


سومین جلسه کارگروه بانوان کمیته فرهنگی، آموزشی ستاد اربعین استان اردبیل با شرکت همه اعضای محترم کارگروه بانوان اربعین استان در ساعت 8:30 روز یکشنبه مورخ 8 مهرماه 97 در محل دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان اردبیل  برگزار شد.

در این جلسه، اعضای حاضر  به ارائه نقطه نظرات خود پرداخته و قول مساعدت و همکاری لازم  را در خصوص اجرای برنامه فوق ابراز کردند.