logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/07/14
  • بازدید:‌ 366
  • چاپ

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان - احکام


مجموعه ویدئوهای ویژه ناشنوایان برگرفته از کتاب با راهنمای زائران اربعین حسینی(ع) 
این قسمت : احکام
شامل: احکام مسجد و احکام حرم - احکام وضو و احکام نماز - نکات مهم در مورد سفر

تهیه شده در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین