logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/07/14
  • بازدید:‌ 254
  • چاپ

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان - شروع زیارت

راهنمای زائران اربعین ویژه ناشنوایان - شروع زیارت


مجموعه ویدئوهای ویژه ناشنوایان برگرفته از کتاب با راهنمای زائران اربعین حسینی(ع) 
این قسمت : شروع زیارت
شامل: شروع زیارت - توقف در موکب‌ها

تهیه شده در کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین