logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1396/11/04
  • بازدید:‌ 768
  • چاپ

برنامه از آوینی بشنو

قسمت اول

737 بازدید

قسمت دوم

7 بازدید

قسمت سوم

3 بازدید

قسمت چهارم

3 بازدید

قسمت پنجم

2 بازدید

قسمت ششم

1 بازدید

قسمت هفتم

3 بازدید

قسمت هشتم

6 بازدید

قسمت نهم

2 بازدید

قسمت دهم

3 بازدید

برنامه از آوینی بشنو


این مجموعه نماهنگ بر اساس کتاب فتح خون از شهید سید مرتضی آوینی می باشد که به همت شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شده است. در هر قسمت از این مجموعه نماهنگ، بخشی از کتاب فاخر فتح خون توسط یکی از گویندگان مطرح تلویزیونی مطالعه می شود.