logo
  • تاریخ انتشار:‌ 2018/01/24
  • بازدید:‌ 106
  • چاپ

برنامه از آوینی بشنو

قسمت اول

97 بازدید

قسمت دوم

1 بازدید

قسمت سوم

1 بازدید

قسمت چهارم

1 بازدید

قسمت پنجم

0 بازدید

قسمت ششم

1 بازدید

قسمت هفتم

0 بازدید

قسمت هشتم

1 بازدید

قسمت نهم

1 بازدید

قسمت دهم

2 بازدید

برنامه از آوینی بشنو


این مجموعه نماهنگ بر اساس کتاب فتح خون از شهید سید مرتضی آوینی می باشد که به همت شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شده است. در هر قسمت از این مجموعه نماهنگ، بخشی از کتاب فاخر فتح خون توسط یکی از گویندگان مطرح تلویزیونی مطالعه می شود.