logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1396/11/04
  • بازدید:‌ 842
  • چاپ

برنامه از آوینی بشنو

قسمت اول

793 بازدید

قسمت دوم

10 بازدید

قسمت سوم

6 بازدید

قسمت چهارم

4 بازدید

قسمت پنجم

4 بازدید

قسمت ششم

2 بازدید

قسمت هفتم

5 بازدید

قسمت هشتم

9 بازدید

قسمت نهم

4 بازدید

قسمت دهم

4 بازدید

برنامه از آوینی بشنو


این مجموعه نماهنگ بر اساس کتاب فتح خون از شهید سید مرتضی آوینی می باشد که به همت شبکه رسانه ای صف تهیه و تولید شده است. در هر قسمت از این مجموعه نماهنگ، بخشی از کتاب فاخر فتح خون توسط یکی از گویندگان مطرح تلویزیونی مطالعه می شود.