logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1401/08/21
  • بازدید:‌ 247
  • چاپ

نشستی برای آسیب شناسی رویدادی جهانی


نشستی برای آسیب شناسی فرهنگی اربعین ۱۴۰۱ و ارائه ایده‌های نو برگزار شد. در این نشست نظرات برخی از اعضای کمیته فرهنگی اربعین در این جلسه به منظور ارزیابی فعالیت ها و مشکلات اربعین گذشته و ارائه پیشنهادها و ایده های نو برای این رویداد برای سال آینده مطرح شد.