logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1397/06/22 - 03:41 ب.ظ
  • چاپ
امضای تفاهم‌نامه میان کمیته فرهنگی آموزشی اربعین و معاونت فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران

امضای تفاهم‌نامه میان کمیته فرهنگی آموزشی اربعین و معاونت فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران

بر اساس این تفاهم نامه کمیته و حوزه‌های علمیه خواهران در امور آموزشی، تشکیل کانون‌های اربعین و ساماندهی مبلغه‌های اربعین همکاری مشترک خواهند داشت.

ظرفیت‌های انسانی و معنوی و گستره استقرار مراکز حوزوی خواهران در سراسر کشور، ضرورت استفاده از این ظرفیت در موسم اربعین در امر تبلیغ و آموزش عمومی بانوان زائر، منجر به تفاهم‌نامه مشترک بین کمیته فرهنگی وآموزشی ستاد مرکزی اربعین و معاون فرهنگی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه سراسر کشور از سوی آقای احمدی، رئیس کمیته و خانم ظهیری معاون فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم نامه کمیته و حوزه‌های علمیه خواهران در امور آموزشی، تشکیل کانون‌های اربعین و ساماندهی مبلغه‌های اربعین همکاری مشترک خواهند داشت.