logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1397/08/23
  • بازدید:‌ 240
  • چاپ

تحلیلی بر موضوعات مرتبط با سید الشهدا (ع)

بخش اول

201 بازدید

بخش دوم

8 بازدید

بخش سوم

6 بازدید

بخش چهارم

6 بازدید

بخش پنجم

5 بازدید

بخش ششم

5 بازدید

بخش هفتم

4 بازدید

بخش هشتم

2 بازدید

بخش نهم

1 بازدید

بخش دهم

1 بازدید

تحلیلی بر موضوعات مرتبط با سید الشهدا (ع)


خلاصه آلبوم:

  1. در این دهه قصد ما گفتن از مطالبی است که تماما مرتبط با امام حسین (علیه السلام) است و بر این موضوعات مرتبط ، فوائد ، آثار ، نتایج و برکات فوق العاده ای مترتب است.
  2. بحث امسال ما بیان برخی از این مسائل است. فوائد و نتایجش را ذکر میکنیم به هدف اینکه چرا این همه آثار این همه برکت بر این موضوعات مرتبط با سید الشهدا (ع) وجود دارد.
  3. در این دهه پاسخ این مسئله را خواهیم داد. یکی از شئون مرتبط با امام حسین (ع ) فرمایش امام رضا (ع) به ریّان بن شبیب است. در این شبها به این شون و بسیاری از شئون دیگر خواهیم پرداخت.