logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1397/08/23
  • بازدید:‌ 730
  • چاپ

تحلیلی بر موضوعات مرتبط با سید الشهدا (ع)

بخش اول

622 بازدید

بخش دوم

16 بازدید

بخش سوم

15 بازدید

بخش چهارم

14 بازدید

بخش پنجم

13 بازدید

بخش ششم

13 بازدید

بخش هفتم

13 بازدید

بخش هشتم

9 بازدید

بخش نهم

8 بازدید

بخش دهم

8 بازدید

تحلیلی بر موضوعات مرتبط با سید الشهدا (ع)


خلاصه آلبوم:

  1. در این دهه قصد ما گفتن از مطالبی است که تماما مرتبط با امام حسین (علیه السلام) است و بر این موضوعات مرتبط ، فوائد ، آثار ، نتایج و برکات فوق العاده ای مترتب است.
  2. بحث امسال ما بیان برخی از این مسائل است. فوائد و نتایجش را ذکر میکنیم به هدف اینکه چرا این همه آثار این همه برکت بر این موضوعات مرتبط با سید الشهدا (ع) وجود دارد.
  3. در این دهه پاسخ این مسئله را خواهیم داد. یکی از شئون مرتبط با امام حسین (ع ) فرمایش امام رضا (ع) به ریّان بن شبیب است. در این شبها به این شون و بسیاری از شئون دیگر خواهیم پرداخت.