logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1396/08/01
  • بازدید:‌ 922
  • چاپ

حیات طیبه

1

909 بازدید

2

5 بازدید

3

5 بازدید

4

4 بازدید

حیات طیبه


خلاصه آلبوم:

  1. خاصیت زیارت و به خصوص زیارت اربعین.
  2. زیارت یک مدرسه است که در آن مطالب زیادی آموخته می شود.
  3. دسته بندی کردن زائران.
  4. بررسی متن زیارت اربعین و نکات آن.