logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 2017/10/17
  • بازدید:‌ 731
  • چاپ

خانواده عاشورایی

1

715 بازدید

2

5 بازدید

3

2 بازدید

4

2 بازدید

5

2 بازدید

6

2 بازدید

7

2 بازدید

خانواده عاشورایی


کتاب صوتی خانواده عاشورایی

خلاصه آلبوم:
بیان تعریف خانواده عاشورایی.
تبیین سبک زندگی عاشورایی
بیان معنی صبر و قناعت در زندگی با توجه به حوادث عاشورا.
بیان چندین صفت از یک خانواده عاشورایی

 

مطالب مشابه