logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1396/07/25
  • بازدید:‌ 989
  • چاپ

خانواده عاشورایی

1

948 بازدید

2

8 بازدید

3

8 بازدید

4

5 بازدید

5

6 بازدید

6

6 بازدید

7

7 بازدید

خانواده عاشورایی


کتاب صوتی خانواده عاشورایی

خلاصه آلبوم:
بیان تعریف خانواده عاشورایی.
تبیین سبک زندگی عاشورایی
بیان معنی صبر و قناعت در زندگی با توجه به حوادث عاشورا.
بیان چندین صفت از یک خانواده عاشورایی

 

مطالب مشابه