logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1397/01/26
  • بازدید:‌ 337
  • چاپ

چهل حدیث

بخش اول

336 بازدید

بخش دوم

0 بازدید

بخش سوم

0 بازدید

بخش چهارم

0 بازدید

بخش پنجم

0 بازدید

بخش ششم

0 بازدید

بخش هفتم

0 بازدید

بخش هشتم

0 بازدید

بخش نهم

0 بازدید

بخش دهم

0 بازدید

بخش یازدهم

0 بازدید

بخش دوازدهم

0 بازدید

بخش سیزدهم

0 بازدید

چهل حدیث


خلاصه آلبوم:

۱. هرکس برای خدا ۴۰ حدیث حفظ کند، خداوند او را با انبیا و شهدا و بهترین ها محشور می کند.

۲. نظم در عالم، نشانه ی خداست.

۳. یاد مرگ و حساب بردن از خدا.

۴. شگفتی روزی رسانی توسط خداوند.

۵. نشانه های قساوت قلب.

۶. آثار و ارزش انفاق.

۷. نشانه های مومن.