logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1396/11/25
  • بازدید:‌ 621
  • چاپ

عاشورا از زوایایی دیگر

بخش اول

620 بازدید

بخش دوم

0 بازدید

عاشورا از زوایایی دیگر


خلاصه آلبوم:

۱. امام حسین (علیه السلام) حرکتی را آغاز کردند که این حرکت با سند چشم اندازی که مشتمل بر پنج ماده است آغاز شد.

۲. کسانی که در این سند چشم انداز توانستند به آن جایگاه برسند به درجات و مقامات رفیعی دست یافتند.

۳. حتی کسانی شب عاشورا و روز عاشورا از امام حسین (ع) جدا شدند. جریان کربلا را باید از سه منظر مورد توجه خاص قرار داد. مورد اول علل و عواملی که موجب رخ دادن این واقعه شد که امام حسین (ع) را وادار بذل می‌کند.

۴. بذل یعنی دادن تمام سرمایه و دارایی هاست.  برای اینکه پیکره ی دین مورد توجه قرار بگیره و مردم از جهالت و ضلالت خارج شوند ، امام حسین (ع) باید وارد گودی قتله گاه شود.

۵. مطلب دوم که باید مورد بررسی قرار بگیرد ، جریاناتی است که در روز عاشورا به وقوع پیوسته است. جهت سوم که باید دقت شود ، پیامد واقعه عاشوراست. از رفتن امام حسین علیه السلام به کربلا ، شهادت حضرت ، پیامد های این واقعه باید بررسی شود.