logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/09/13
  • بازدید:‌ 2447
  • چاپ
دکتر فؤاد ایزدی

دکتر فؤاد ایزدی

«ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا، جهان اسلام، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حق جوی عالم در همه کشورها حتی در آمریکا و اروپا می تواند به نوعی نهاد سازی و ارائه و ترویج دانش پاک و ارزش درست منجر شود»

در منابع علمی، دیپلماسی فرهنگی و علمی ذیل دیپلماسی عمومی مطرح می شود. رهبر انقلاب در جمع بنیاد نخبگان ایرانی سخنانی داشتند. به اعتقاد ایشان، «ارتباط گیری و گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا، جهان اسلام، محور مقاومت و حتی گردآوری نخبگان حق جوی عالم در همه کشورها حتی در آمریکا و اروپا می تواند به نوعی نهاد سازی و ارائه و ترویج دانش پاک و ارزش درست منجر شود». دیپلماسی عمومی هدفش عموم مردم است و معمولاً در مطالعات آکادمیک، به  دو بخش افکار عمومی، و ارتباط با نخبگان تقسیم می شود.

زمانی که قرار است پیامی به یک نخبه در کشور دیگری منتقل شود، این پیام می تواند هم از طریق شبکه های خبری منتقل شده و هم از طریق نخبگان آن جامعه که مرجع افکار عمومی آن جامعه بوده و حرفشان در سطح جامعه تأثیرگذار است؛ منتقل گردد. اسلام پیام جهانی دارد و برای انتقال پیامش به جهان، نخبگان باید دست به کار شوند. از این جهت، ارتباط و شناخت این نخبگان از یکدیگر مهم است. در چند سال گذشته، به خاطر حضور استعمارگران این ارتباطات اندک بود. نتیجه اتحاد بین مسلمین و نزدیکی نخبگان آنان به یکدیگر، بیرون شدن استکبار است. باید شبکه ای از نخبگان در جهان اسلام ایجاد گردد. مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها چنین هدفی را دنبال می کند.