logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/09/09
  • بازدید:‌ 1867
  • چاپ
 دکتر علی اصغر پورعزت؛ به سوی تعالی اخلاقی پایدار

دکتر علی اصغر پورعزت؛ به سوی تعالی اخلاقی پایدار

این حرکت مردمی، هولوگرافیک، و اسوه گرا است. با توجه به این حرکت ما به سوی شبیه شدن به سیدالشهداء می رویم. این که می گوییم ای کاش با تو بودیم؛ این برای ما در سیدالشهداء مجال اثبات ندارد اما برای حضرت زینب می توانیم این را اثبات کنیم. مسیر راهپیمایی اربعین مسیری خشن و فاقد آبادی است که با کمک مردم عراق راه آن تسهیل شده است. تجلی فرا تاریخی امام علیه السلام و اصحابش، سطح اخلاق را در ما تعالی داده است. سؤال من این است که حال باید چه کاری انجام دهیم که این تعالی اخلاقی پایدار شود؟

امسال تصور من این بود که راهپیمایی اربعین ضعیف تر برگزار خواهد شد به خاطر گرمای هوا، و آشوب های عراق، اما این اتفاق نیفتاد. دولت ها قدرت ایجاد چنین انسجامی را ندارند؛ نه توانمندی اداره در دولت عراق است نه در دولت ایران و در توان دولت های مدعی تر هم نیست. دولت ها حق ندارند و نمی توانند این مراسم را اداره کنند ونگرانی ما در مصادره به مطلوب دولت ها است که به این مراسم آسیب هم می زنند.

حضور ادیان و مذاهب مختلف در این آیین، هیچ مشکلی برای آنان به وجود نیاورد و آن ها به راحتی توانستند مانند دیگر زائران خدمات بگیرند. در این مراسم، بین ادیان و مذاهب مختلف، همزیستی مسالمت آمیز وجود داشت. ما خیلی وقت ها تلاش می کنیم که بین دو قوم آشتی برقرار کنیم اما در اربعین بدون کمک و تلاش این انسجام خود به خود ایجاد می شود.

تجلی فرا تاریخی امام معصوم و شهداء در این مسیر، اخلاق را تعالی می بخشد و ظرفیت برتر برای کنش های اخلاقی را ایجاد می کند و افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. در این فضا ما سعی می کنیم که از قضاوت و سیاست زدگی دور شویم. این ها همه ما را به سوی مقصدی که حسین علیه السلام برای ما تعریف کرده می برد.

خیلی ها در داخل ایران اعتراض می کردند که اگرمی خواهید کار خیر انجام دهید، به جای کمک به اربعین به سامان دادن وضع داخلی ایران کمک کنید و این حرکت  را به یک کارناوال تنزل دادند. این حرف ها ممکن است انسان را سست  کند اما در کل این گونه نشد.

این حرکت مردمی، هولوگرافیک، و اسوه گرا است. با توجه به این حرکت ما به سوی شبیه شدن به سیدالشهداء می رویم. این که می گوییم ای کاش با تو بودیم؛ این برای ما در سیدالشهداء مجال اثبات ندارد اما برای حضرت زینب می توانیم این را اثبات کنیم. مسیر راهپیمایی اربعین مسیری خشن و فاقد آبادی است که با کمک مردم عراق راه آن تسهیل شده است. تجلی فرا تاریخی امام علیه السلام و اصحابش، سطح اخلاق را در ما تعالی داده است. سؤال من این است که حال باید چه کاری انجام دهیم که این تعالی اخلاقی پایدار شود؟ زمانی می توان به درستی در یک پدیده اخلاقی دخالت کرد که آن را بشناسیم.

لطف خدا به مردم منطقه بود که آثار و نعمت های مادی داشت و امنیتی که در عراق حاکم شد نیز به خاطر بی پروایی بود که از ذات حسین علیه السلام به پیروانش منتقل شد. این فضا مردمی و هولوگرافیک و متکی به خودجوشی است و با بخش نامه نمی توان برای آن کاری کرد. در این فضا فقط با کمالات اخلاقی می توان هم افزایی کرد و همین موضوع است که به شکل گیری یک تمدن کمک می کند.