logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/09/01
  • بازدید:‌ 1346
  • چاپ
دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ آینده پژوهی اربعین بر مبنای آیت پژوهی

دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده؛ آینده پژوهی اربعین بر مبنای آیت پژوهی

در مجموعه دانش بشری، دانش آینده پژوهی پیچیده است. در اربعین این پیچیدگی تشدید می شود چون اربعین صرفاً یک پدیده اجتماعی نبوده و اصل و ذاتش ماهیت الهی دارد. برای صحبت کردن از آینده اربعین، باید این پدیده را در دستگاهی بررسی کنیم که توان گمانه زنی آن را داشته باشد. دانش غربی چنین توانی ندارد زیرا اساس آن بر خدا ناباوری و بر شعار «ید الله مغلوله» است. اما ما می گوییم خدا برای بشر برنامه دارد. چنین چیزی در اربعین هست. این نگاه به انقلاب اسلامی ایران نیز وجود دارد.

 

در مجموعه دانش بشری، دانش آینده پژوهی پیچیده است. در اربعین این پیچیدگی تشدید می شود چون اربعین صرفاً یک پدیده اجتماعی نبوده و اصل و ذاتش ماهیت الهی دارد. برای صحبت کردن از آینده اربعین، باید این پدیده را در دستگاهی بررسی کنیم که توان گمانه زنی آن را داشته باشد. دانش غربی چنین توانی ندارد زیرا اساس آن بر خدا ناباوری و بر شعار «ید الله مغلوله» است. اما ما می گوییم خدا برای بشر برنامه دارد. چنین چیزی در اربعین هست. این نگاه به انقلاب اسلامی ایران نیز وجود دارد.

انقلاب اسلامی ایران حاصل نور فاطمه سلام الله علیها است و از روح شب قدر بهره دارد. ما با این نگاه غریبه هستیم و تبیینی از آن نداریم. برای متوجه شدن برنامه خدا، و در مقابل تفکر «خدای ساعت ساز»؛ چه باید بکنیم؟ یکی از راه ها، فهم برنامه الهی با توجه به آیات الهی است. در واقع، ما با آیت پژوهی می خواهیم به برنامه الهی و آینده پژوهی الهی پی ببریم. یکی از راه های فهم مقاطع آینده، توجه به آینده الهی است.

اربعین بزرگ ترین آیه الهی ما است. آیات یکی از راه های سخن گفتن خدا با بشر است. اربعین نیز از همین جنس است. اربعین های جدید که این ها جنس شان متمایز است. طبق آمار، جمعیت اربعین بسیار زیاد شد؛ در شرایطی که داعش داشت چهره ای بد و زشت از اسلام ارائه می داد؛ خدا اربعین های جدیدی را رقم زد. در حالی که داعش داشت دست و پای جوامع اسلامی را می زد؛ اربعین آمد. این احترام و صمیمیت نیز همه در مقابل پدیده کریه داعش است.