logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/08/30
  • بازدید:‌ 1086
  • چاپ
دکتر مجیب سعد؛ دولت امام(ع) و تجلی آن در زیارت اربعین

دکتر مجیب سعد؛ دولت امام(ع) و تجلی آن در زیارت اربعین

از روایات این طور برداشت می شود که به قدری امنیت در دولت امام زمان(عج) گسترده است ک یک زن، به تنهایی از عراق تا شام می تواند مسافرت کند. ما هم اکنون این قضیه را در زیارت پیاده روی اربعین می بینیم که تمامی زائران، در امنیت و کرامت به سر می برند. طبیعت انسان ها در این روزها تغییر می کند و مثلا بخیل ها، بخل خود را کنار می گذارند یا انسان های کم تلاش، فعال می شوند. در دولت مهدوی هم این چنین تغییراتی در انسان ها به وجود می آید.

 

از روایات این طور برداشت می شود که به قدری امنیت در دولت امام زمان(عج) گسترده است ک یک زن، به تنهایی از عراق تا شام می تواند مسافرت کند. ما هم اکنون این قضیه را در زیارت پیاده روی اربعین می بینیم که تمامی زائران، در امنیت و کرامت به سر می برند. طبیعت انسان ها در این روزها تغییر می کند و مثلا بخیل ها، بخل خود را کنار می گذارند یا انسان های کم تلاش، فعال می شوند. در دولت مهدوی هم این چنین تغییراتی در انسان ها به وجود می آید. زنده شدن وجدان انسانی از ویژگی های زمان ظهور است که نیاز به داشتن قانون برای کنترل انسان ها را برطرف می کند. این مورد نیز در زیارت اربعین مشاهده می گردد. از دیگر ویژگی های مشترک زمان ظهور و موسم اربعین، فراگیری خضوع و خشوع و تواضع در انسان ها، دور شدن از بدی ها و روی آوردن به معروف است. مثلا در این ایام فردی که پیش از این نماز نمی خوانده، به نماز می ایستد. ما باید برای ایام پس از مراسم اربعین برنامه ریزی داشته باشیم و باید اربعین در طول سال استمرار داشته باشد تا اخلاق های مذموم دعا می کنیم و از خدا می خواهیم که بعد از اربعین  انسان برنگردد. ما در روز اربعین برای ظهور امام عصر(عج) دعا می کنیم و از خدا می خواهیم تا ظهورش را نزدیک تر بگرداند.