logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1398/08/18
  • بازدید:‌ 242
  • چاپ
زیارت اربعین و فناوری هویت ساز

زیارت اربعین و فناوری هویت ساز

فناوری معمولاً به صورت فناوری سخت دیده می­­ شود اما اگر آن را شیوه ­ای از برابری ثروت­ ها و دارایی­ ها بدانیم؛ فناوری به سه نوع سخت، نیمه سخت، و نرم تقسیم می­­ شود. اگر در این فناوری هوشمندی باشد می­ توانیم آن را فناوری نرم در نظر بگیریم. فناوری نرم هویت ساز از منظر بین الادیانی در سه مرحله تفکر و رفتار عاطفی، تفکر و رفتار حسی، و تفکر و رفتار کنشی ظهور دارد.

دکتر محمدرضا برزویی

آخرین سخنرانی با عنوان «زیارت اربعین و فناوری هویت ساز» ارائه شد. فناوری معمولاً به صورت فناوری سخت دیده می­­شود اما اگر آن را شیوه­ای از برابری ثروت­ها و دارایی­ها بدانیم؛ فناوری به سه نوع سخت، نیمه سخت، و نرم تقسیم می­­شود. اگر در این فناوری هوشمندی باشد می­توانیم آن را فناوری نرم در نظر بگیریم. فناوری نرم هویت ساز از منظر بین الادیانی در سه مرحله تفکر و رفتار عاطفی، تفکر و رفتار حسی، و تفکر و رفتار کنشی ظهور دارد.

اگر اربعین که یک ثروت معنوی است را به فناوری تبدیل کنیم؛ در این حالت، دو مرحله نخست برای جاماندگان از این زیارت نیز قابل استفاده است اما مرحله سوم آن، فقط مختص پیاده روندگان خواهد بود. اگر پیاده­روی اربعین را تبدیل به هوشمندی و فناوری نرم کنیم، هر سه مرحله را در خود خواهد داشت. هسته مرکزی این فناوری نرم، حب به اهل بیت(ع) است که این حب به جامعه سازی توحیدی و اسلامی ختم می­گردد. این امر موجب تکان دادن جامعه اسلامی شده و در نتیجه، زمینه برای ظهور جامعه مهدوی فراهم می­شود. برخی از ثمرات این فناوری نرم هویت ساز چنین است: افزایش روحیه از خودگذشتگی، تعظیم شعائر اسلامی، استقامت و پایداری بر اصول و ارزش­های ناب اسلامی، و ظلم ستیزی و دفاع از حقوق مظلومان و مستضعفان در جهان.